Søk kontaktpersoner i utlandet! Finn kontaktperson og send mail til studenter i utlandet. Kontaktpersonene kan svare om praktisk informasjon om hvordan det er å studere i sin studieby, samt fortelle om hvordan de opplever studiehverdagen på sitt lærested. For spesifikk informasjon knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge, henvend deg direkte til ANSAs infosenter.

 

 

 

Link to ANSA on Facebook Facebook Link to ANSA on Instagram Instagram Link to ANSA on Twitter Twitter