Medlemsprofil


+47

Studiested i utlandet.

Bostedsadresse i NorgeKrav til medlemskap
Medlemskapet er løpende med automatisk fornyelse hver måned.
Det er 3 måneders oppsigelsestid.
Utmelding og endring på medlemskap skjer via innlogget side.
Medlemskapets gyldighet
Medlemskapet er gyldig når avgiften er betalt og medlemsbetingelsene og personvernerklæringen er akseptert.
• Medlemskapet er løpende og gjelder fra og med dato for innmelding og frem til din aktive utmelding. Se punkt om utmelding for vilkår.
• Medlemmet forplikter seg til å ha oppdatert kontaktinformasjon og utdanningsopplysninger ved å melde fra om relevante endringer.
• Mangelfulle opplysninger vil kunne føre til redusert medlemstilbud ved at medlemmet ikke nås i de kanaler tilbudene leveres.
• Dine registrerte opplysninger finner du på din-side.

Utmelding
Utmelding kan KUN skje elektronisk ved å logge inn på din-side.
• Annen form for utmelding vil ikke godkjennes.
• Ved avslutning av medlemskap er oppsigelsestiden 3 måneder. Medlemskapet vil løpe ut påfølgende måned etter at oppsigelsestiden er utløpt (opphørstidspunktet).
• Avtaler inngått med ANSAs samarbeidspartnere vil bli avsluttet for utmeldte medlemmer med virkning fra opphørstidspunktet.
o Dersom medlemmet har inngått forsikringsavtaler, vil det etablerte kundeforholdet kunne avsluttes.
• Inngåtte forsikringsavtaler må meldes av selv, les mer her.
• Unnlatt betaling gjelder ikke som utmelding .

Oppsigelse
• Medlem som misligholder eller på annen måte bryter med gjeldende regler kan sies opp uten refusjon av betalt medlemskontingent eller annen kompensasjon.

Dobbeltmedlemskap
Ved innmelding gjennom en av våre partnerorganisasjoner aksepterer du at vi sender dine opplysninger også til partnerorganisasjonen du er registrert med i ANSA.
Se her for oversikt over samarbeidspartnere her.

Kontingent og faktura
Du finner alltid de aktuelle prisene for ditt medlemskap her.
Kontingentbetaling ved nytt medlemskap skjer via valgt betalingsløsning
Medlemskapet vil automatisk fortsette til ditt medlemskap blir avsluttet.
Kortnummeret blir lagret hos vår betalingsformidler NETS, og ANSA vil ikke ha tilgang til kortnummeret.
Etter registrert studieslutt, vil medlemskapet fortsette, ny pris for medlemskap vil gjelde.
Dersom medlemskapet ikke betales innen betalingsfristens utløp, sendes en purring 14 dager etter opprinnelig forfall.
Det vil påløpe et purregebyr på kr 42,-. Dersom purringen ikke betales innen betalingsfrist, sendes det inkassovarsel med ny betalingsfrist før inkasso/rettslig inndrivelse iverksettes .

Medlemmenes rettigheter og plikter
ANSAs aktiviteter og tilbud er i utgangspunktet åpne for alle medlemmer, med enkelte unntak.
• Unntak: Psykologtjeneste, 3 mnd. karenstid fra medlemskapets inngåelse.
Vilkår i forbindelse med markedsføring- og personopplysningsloven
Medlemskap forutsetter samtykke til at ANSA kan kommunisere direkte til medlemmet via elektroniske kanaler, per telefon og i brevs form, i henhold til markedsføringslovens regler.
• Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet
• Her kan du lese om personvernerklæringen i ANSA

Endring av vilkår
ANSA forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår.
Vesentlige endringer i vilkårene vil varsles medlemmene via organisasjonen hjemmeside og nyhetsbrev senest 3 måneder før ikrafttredelse.

Alle medlemmer av ANSA må tilfredsstille de krav som følger av organisasjonens statutt
Ved å trykke "jeg samtykker" samtykker du til overnevnte punkter.

Personvernregler i ANSA
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;
Personnummer, Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, kjønn, fødselsdato, og studiested/fag/grad og eventuelle tillitsvalgt verv.
Vi lagrer i tillegg opplysninger om deltagelse på arrangementer og adferdsmønster på vår nettside.

ANSA administrasjonen ved generalsekretærer på vegne av ANSA behandlingsansvarlig for organisasjon behandling av personopplysninger.

Vi lagrer i tillegg opplysninger om deltagelse på arrangementer og adferdsmønster på vår nettside.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og oppfylle avtale om medlemskap med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.
Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Det stilles krav til medlemsregister med sporbarhet fra de ulike tilskuddsordningene ANSA er en del av.
Grunnlaget for behandlingen og Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse, utdanningssted/fag/grad benyttes for å oppfylle medlemsavtalen.

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til nyhetsbrev.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre systemer i forbindelse med ditt kjøp av medlemskap.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapslerher

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
LNU – Frifond, Det utveksles medlemsdata med LNU for deltagelse i frifond som gir ANSA pengestøtte, opplysningene brukes til å verifisere medlemskap.
Dobbeltmedlemskap - Det utveksles medlemsdata med ANSAs Partnerorganisasjoner som gir dobbelt medlemskap, opplysningene brukes til å verifisere medlemskap hos partner.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere ved dobbeltmedlemskap. Se her for oversikt over samarbeidspartnere.

Sletting av personopplysninger
Personopplysninger mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år etter medlemskapets avslutning, og vilderetter anonymiseres. Dette grunnet ettersyn fra ulike støtteordninger. Medlemskapet legges inaktivt fra dag 1 etter endt medlemsskap.
Metadata, slettes 1 år etter medlemskapets avslutting
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 10 år, i henhold til lovens krav. POL §23 og POL §24

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.Dine opplysninger vil du alltid kunne finne her: https://medlem.ansa.no/logginn
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
Tilgangskontroll og rolletildeling er laget til slik at den enkelte bruker kun har tilgang på opplysninger og nivå.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: CRM koordinator: kristian.kilen-skogstad@ansa.no
Ved å trykke "jeg samtykker" samtykker du til overnevnte punkter.

 

 

 

Link to ANSA on Facebook Facebook Link to ANSA on Instagram Instagram Link to ANSA on Twitter Twitter